• *

Retourtje Vestingsteden

Geertruidenberg
Geertruidenberg is een oude vestingstad aan wie in 1213 door Graaf Willem I van Holland stadsrechten verleend werden. De Hoekse en Kabeljauwse Twisten in 1420 en de Sint Elisabethsvloed van 1421 maakte een einde aan die welvarende handelsfunctie, maar de stad kreeg er de rol van grensvesting voor terug. Pas in 1813 wordt Geertruidenberg definitief bij Brabant gevoegd.
Heden ten dage bevinden zich in de historische kern van de stad nog vele fraaie monumentale panden uit de late middeleeuwen, welke op de Rijks- en Gemeentelijke Monumentenlijsten staan. Waardevol is te vermelden dat de Oude Kom van de vestingstad waar bijna 800 jaar geleden stadsrechten aan zijn verleend, een rijksbeschermd stadsgezicht is, waar wij rondom de bebouwde kern, en nog nagenoeg gaaf de Vestingwerken met aarden wallen en grachten hebben. Prachtig om overeen te wandelen en zich in oude tijden te wanen! 

 

Woudrichem
Woudrichem is ontstaan in de negende eeuw. Rond het jaar 1000 verschenen, merendeels ten noorden van de Alm, een aantal nederzettingen die op Woudrichem waren gericht.
Woudrichem lag strategisch aan de samenvloeiing van Maas en Waal in de invloedssfeer van zowel het Hertogdom Brabant, Gelre en het Graafschap Holland. In 1322 werd het Land van Altena bij het Graafschap Holland gevoegd om pas in 1815 bij de nieuw gevormde provincie Noord-Brabant te worden ingedeeld.
In de veertiende eeuw was de stad zo uitgegroeid, dat de Heer van Altena, Willem VII van Horne, in 1356 stadsrechten verleende aan Woudrichem. 

 

Heusden
Het Kasteel Heusden dateert uit de 12e eeuw. In de buurt van dit kasteel ontwikkelde het huidige stadje Heusden. In het jaar 1210 wordt al melding gemaakt van een kerk te Heusden. Heusden lag op de strategische grens tussen Hertogdom Brabant, Graafschap Holland en Gelre, terwijl ook het Graafschap Kleef er aanvankelijk rechten bezat. Hierdoor was de politieke situatie van Heusden onduidelijk. Zo werd Heusden in 1279 ingenomen door hertog Jan I van Brabant en dit wordt als het begin van de Brabantse invloed beschouwd, hoewel er al eerder schermutselingen waren tussen de drie machtsblokken.